CO2-fangst reduserer Oslos utslipp

Oslos utslipp av klimagasser blir betydelig redusert når Hafslund Oslo Celsio AS får karbonfangst på Klemetsrud, slik Miljødirektoratet nå tillater.

Publisert 03.03.2023

– FNs klimapanel sier at utslippene av klimagasser må nå toppen før 2025. Og at de må reduseres til netto null for å stabilisere den globale oppvarmingen. Karbonfangst- og lagring er ett viktig bidrag som kan gi betydelige utslippskutt i industri og energiforsyning, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Viktig klimatiltak i Oslo

Miljødirektoratet gir Hafslund Oslo Celsio AS tillatelse til å etablere karbonfangst og mellomlager av CO2 ved anlegget for avfallsforbrenning på Klemetsrud.

Dette vil gi en årlig utslippsreduksjon av klimagasser på opptil 400 000 tonn. Rundt 200 000 tonn CO₂ er fra forbrenning av fossilt avfall. Det resterende er fra forbrenning av biogent materiale, som regnes som klimanøytralt.

Oslo hadde i 2021 et utslipp på litt over 1 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

– Karbonfangst fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud gir en betydelig miljøgevinst for Oslo. Det bidrar også med teknologisk utvikling og overføring av kompetanse for karbonfangst fra avfallsforbrenning, både nasjonalt og internasjonal. Bare i Europa er det 500 tilsvarende avfallsforbrenningsanlegg som kan kopiere det som gjøres i Oslo sier miljødirektør Ellen Hambro.