Norskehavet er varmere og surere

Lange dataserier gir oss viktig informasjon om miljøet. Nye målinger viser at Norskehavet er varmere og surere.

Publisert 28.11.2023

Oppdaterte målinger fra stasjon M i Norskehavet i 2022 viser at temperaturen på 2000 meters dyp har steget med mer enn 0,2 grader celsius siden 1980-tallet. Dette er uvanlig for så dypt vann i Norskehavet.

Målingene viser også at havet blir surere. Den største endringen skjer i overflaten, der pH-verdien har avtatt med 0,06 siden 2001. Dette tilsvarer at vannet har blitt 15 prosent surere. Men også det dype vannet er påvirket av våre aktiviteter på land.