Hva er Naturpanelet?

Naturpanelet er et globalt vitenskapspanel. På samme måte som FNs klimapanel (IPCC), skal Naturpanelet (Ipbes):

 1. Utrede og sammenfatte status for kunnskap for å sikre faglig troverdighet og politisk legitimitet.
 2. Fremme utvikling av forvaltningsverktøy, som overfører kunnskap til politiske beslutningstakere.
 3. Identifisere fagområder der det er behov for ny kunnskap.
 4. Bygge kapasitet i utviklingsland.

Hovedrapporter, forvaltningsverktøy og kapasitetsbygging

Du kan lese mer om Naturpanelet og hvordan de jobber på Ipbes nettsted:

Rapporter fra Naturpanelet

6. mai 2019 kom Naturpanelet med sin første hovedrapport - den mest omfattende som noen gang er laget om naturens tilstand. 

150 ledende eksperter fra 50 land var hovedforfattere for rapporten. Ytterligere 250 eksperter bidro til den.

Rapporten gir svar på hva status er for de internasjonale målene om bærekraftig utvikling, Aichi-målene for naturmangfold og Paris-avtalen om klimaendringer.

Det er første rapport av denne typen siden 2005, og den første som er utarbeidet med så bred internasjonal forankring.

Lanseringsseminar

I forbindelse med offentliggjøringen av rapporten ble det holdt et lanseringsseminar på Sentralen i Oslo med flere presentasjoner og en paneldebatt.

Presentasjoner

 

 

Slik nomineres eksperter fra Norge

Personer med relevant ekspertise innen samfunnsvitenskap, naturvitenskap, økonomi og urfolkskunnskap oppfordres til å la seg nominere som forfattere.

Fremgangsmåte for nominasjon av eksperter

Ha tilgjengelig en elektronisk kopi av din CV. Den skal legges ved.

 • Registrer deg som bruker av naturpanelet sine nettsider:
 • Logg deg inn
 • Fyll ut nominasjonsskjemaet digitalt: 
 • Merk deg at du til å begynne med velger hvilken utredning det er du er interessert i å bidra til. 

I denne delen av søknadsskjemaet:
Details of Government/Organisation supporting your nomination

Klikk på:

 • Government
 • Norway
 • Norway – Nina Ingrid Vik, National Focal Point

Reisestøtte

Nasjonale miljømyndigheter har i hovedsak dekket midler til reisestøtte, og noe til delkompensasjon for arbeidstid. Men institusjonene må påberegne å betale hoveddelen av arbeidstiden for deltakende eksperter selv.

Norske eksperter i Naturpanelet

Disse ekspertene bidrar per i dag i forfattergrupper eller andre ekspertgrupper i det internasjonale samarbeidet knyttet til Naturpanelet:

Forfattergruppe om fremmede arter:

 • Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen

Forfatergruppe om verdier og verdisetting:

 • David N. Barton, Norsk institutt for naturforskning
 • Arild Vatn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Erik Gomez Baggethun, NNorges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forfattergruppe om bærekraftig bruk av ville arter:

 • Elizabeth Barron, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Håkon Stokland, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ekspertgruppe om kapasitetsbygging

 • Bente Herstad, Norad

Ekspertgruppe om verktøy for beslutningstakere (policy support tools)

 • Trine Hay Setsaas, Norsk institutt for naturforskning

Miljødirektoratets rolle

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet med Naturpanelet, ved å:

 • Representere Norge på alle plenumsmøter.
 • Informere og nominere eksperter fra norske fagmiljøer til naturpanelets ekspertgrupper og utredningsarbeid. Det skjer i samarbeid med Norges forskningsråd.
 • Koordinere nasjonale høringer av Naturpanelets rapportutkast og sammendrag for beslutningstakere. Utkastene sendes på høring til institusjoner eller enkeltpersoner som kan gi relevante kommentarer.
 • Informere norske interessenter om naturpanelets arbeid.

Koordinator for naturpanelet i Norge

Koordinator for teknisk støtteenhet for kapasitetsbygging

Norge har etablert en teknisk støtteenhet for kapasitetsbygging som skal:

 • Styrke medlemslands deltakelse og eierskap i naturpanelets faglige utredninger.
 • Tilrettelegge for bruk av kunnskap som et verktøy for politiske beslutningstakere.
 • Tilrettelegge møter og læringsressurser.