Den statlige fiskeravgiften omtales av en del fiskere som statskort eller fisketrygd.

Betal fiskeravgiften via nett eller mobil

Du kan betale fiskeravgiften via netthandel eller mobilportal med Visa eller Mastercard og skrive ut kvitteringen selv.

Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Etter at du har utført betalingen får du en e-post med en kvittering som du kan skrive ut på egen skriver. Kvitteringen vises også på skjermen.

Hvis du mister kvitteringen kan du få tilsendt en ny. Husk å oppgi den samme e-postadressen som du brukte da du betalte fiskeravgiften.

Priser for fiskeravgift i 2021

Enkeltperson

Enkeltperson over 18 år, for fiske i vassdrag: 286 kroner

Familie

Familie (ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe), for fiske i vassdrag: 456 kroner

Betal fiskeravgiften på Posten eller i banken

Du kan betale fiskeravgiften i skranke på Posten, i banken eller via nettbank. Du finner ikke lenger ferdigtrykte blanketter for betaling av fiskeravgiften.

Du kan fylle ut en vanlig giroblankett og betale avgiften til:

  • Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim
  • Kontonummer: 7694 05 02620
  • KID: 00971036028
  • SWIFT (betaling fra utlandet): DNBANOKK
  • IBAN (betaling fra utlandet): NO7876940502620

Ved betaling med giro må du skrive din egen signatur på kvitteringen som du tar med som bevis for at fiskeravgiften er betalt.

Ved betaling via nettbank må du huske å be om kvitteringsoblat. Kvitteringen (oblaten) du får fra banken kan limes på fiskeravgiftskortet. Fiskeravgiftskortet må signeres.

Fiskekort

I tillegg til å betale fiskeravgiften, må du kjøpe fiskekort eller få tillatelse av rettighetshaver.

Fiskekortet kjøpes av rettighetshaver.

Rapportere fangst

Alle som fisker skal rapportere fangsten sin.

Fiske i vassdrag

Du skal betale fiskeravgift når du fisker på lakseførende strekning i vassdrag.

Et vassdrag regnes som lakseførende opp til foss, eller annet hinder som laksen ikke greier å passere. Statsforvalteren (tidligere kalt Fylkesmannen) kan også sette en grense for hvor lakseførende strekning slutter.

Du skal ikke betale fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk og kreps.

Du skal likevel betale avgift for fiske på lakseførende strekning når det er åpnet for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye.

Fiske i sjøen

Du skal ikke betale fiskeravgift når du fisker med stang eller håndsnøre i sjøen.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i sjøen med faststående redskap, må du betale fiskeravgift. Slike redskap kan være lakseverp, kilenot eller krokgarn.

Du må registrere fiskeplassen hos Statsforvalteren.

Fritak eller dispensasjon

I enkelte tilfeller gis det fritak fra kravet om å betale fiskeravgift. Se nedenfor om dette kan gjelde deg:

Dette brukes fiskeriavgiften til

Fiskeravgiften går inn i statens fiskefond, og brukes til fiskeforvaltningstiltak som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Bruken av midlene er fastsatt i statsbudsjettet, og drøftes årlig i et samrådsmøte for statens fiskefond der brukerinteressene er representert.

Midlene brukes i hovedsak til tilskudd til fisketiltak, som bidrar til å sikre og utvikle bestander av ville anadrome laksefisk og legge til rette for fiske.