Alle som er over 18 år og som skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag skal betale den statlige fiskeravgiften. Det gjelder også dersom du er grunneier.

Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift.

Den statlige fiskeravgiften omtales av en del fiskere som statskort eller fisketrygd.

Betal fiskeravgiften via nett eller mobil

Du kan betale fiskeravgiften via netthandel eller mobilportal med Visa eller Mastercard og skrive ut kvitteringen selv.

Etter at du har utført betalingen får du en e-post med en kvittering som du kan skrive ut på egen skriver. Kvitteringen vises også på skjermen.

Hvis du mister kvitteringen kan du få tilsendt en ny. Husk å oppgi den samme e-postadressen som du brukte da du betalte fiskeravgiften.

Priser for fiskeravgift i 2024

Enkeltperson

Enkeltperson over 18 år, for fiske i vassdrag: 329 kroner

Familie

Familie (ektepar/samboere med eventuelle barn mellom 18 og 20 år eller enslige med barn i samme aldersgruppe), for fiske i vassdrag: 525 kroner

Betal fiskeravgiften på Posten eller i banken

Du kan betale fiskeravgiften i skranke på Posten, i banken eller via nettbank. Du finner ikke lenger ferdigtrykte blanketter for betaling av fiskeravgiften.

Du kan fylle ut en vanlig giroblankett og betale avgiften til:

  • Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim
  • Kontonummer: 7694 05 02620
  • KID: 00971036028
  • SWIFT (betaling fra utlandet): DNBANOKK
  • IBAN (betaling fra utlandet): NO7876940502620

Ved betaling med giro må du skrive din egen signatur på kvitteringen som du tar med som bevis for at fiskeravgiften er betalt.

Ved betaling via nettbank må du huske å be om kvitteringsoblat. Kvitteringen (oblaten) du får fra banken kan limes på fiskeravgiftskortet. Fiskeravgiftskortet må signeres.

Refusjon av fiskeravgift

Hvis du har betalt fiskeravgiften flere ganger i samme navn kan du kontakte Miljødirektoratet for refusjon.

Hvis du har betalt fiskeravgiften ved en feil, det er stengt for fiske i det vassdraget du har tenkt å fiske, reisen din har blitt avlyst eller lignende så får du ikke refundert avgiften. Angrerettloven gjelder ikke ved betaling av fiskeravgift.

Manglende betaling

Hvis du fisker laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag uten å ha betalt fiskeravgift, kan du få et overtredelsesgebyr på 3.000,- kroner, jf. forskrift om overtredelsesgebyr etter lakse- og innlandsfiskloven § 2 første ledd, bokstav a: 

Fiskekort

I tillegg til å betale fiskeravgiften, må du kjøpe fiskekort eller få tillatelse av rettighetshaver.

Fiskekortet kjøpes av rettighetshaver.

Rapportere fangst

Alle som fisker skal rapportere fangsten sin.

Fiske i vassdrag

Du skal betale fiskeravgift når du fisker på lakseførende strekning i vassdrag.

Et vassdrag regnes som lakseførende opp til foss, eller annet hinder som laksen ikke greier å passere. Statsforvalteren kan også sette en grense for hvor lakseførende strekning slutter.

Du skal ikke betale fiskeravgift for å fiske etter innlandsfisk og kreps.

Du skal likevel betale avgift for fiske på lakseførende strekning når det er åpnet for fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye.

Fiske i sjøen

Du skal ikke betale fiskeravgift når du fisker med stang eller håndsnøre i sjøen.

Skal du fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i sjøen med faststående redskap, må du betale fiskeravgift. Slike redskap kan være lakseverp, kilenot eller krokgarn.

Du må registrere fiskeplassen hos statsforvalteren.

Fritak eller dispensasjon

I enkelte tilfeller gis det fritak fra kravet om å betale fiskeravgift. Se nedenfor om dette kan gjelde deg:

Dette brukes fiskeravgiften til

Fiskeravgiften går inn i Statens fiskefond, og brukes til fiskeforvaltningstiltak som kommer samfunnet og allmennheten til gode. Bruken av midlene er fastsatt i statsbudsjettet, og drøftes årlig i et samrådsmøte for Statens fiskefond der brukerinteressene er representert.

Midlene brukes i hovedsak til tilskudd til fisketiltak, som bidrar til å sikre og utvikle bestander av ville anadrome laksefisk og legge til rette for fiske.

Kontakt