Her får du hjelp til å finne ut hvor og når det er lov å fiske, og hvilke redskap du kan bruke. Hak av:

Hvis du skal fiske i en elv, må du følge disse reglene

De to vedleggene til forskriften gir oversikt over hvor det er tillatt å fiske, og ikke. 

Før du fisker, bør du ha kunnskap om akkurat den elva du vil fiske i, som for eksempel

  • fisketider
  • beliggenhet
  • bestandstilstand
  • fangststatistikk

Det finner du i Lakseregisteret

Hva skal du fiske med?

Å fiske med stang eller håndsnøre fra land og fra båt er tilltatt hele året.

I noen områder er det ikke lov til å fiske i perioden 1. mars-30. april. Du finner en oversikt over disse områdene i forskriften.

 

 

Det er ikke tillatt å fiske med denne typen redskap.

Hvordan bestemmes fisketidene?

Miljødirektoratet har ansvar for å fastsette forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. 

Både lokale, regionale og nasjonale myndigheter og organisasjoner er involvert i prosess en med å regulere fiske. Dette inkluderer samiske interesser.