Hvor skal du fiske?

Her finner du opplysninger om beliggenhet, bestandstilstand, fangststatistikk, fisketider og annen informasjon om din elv:

 

 

Hva skal du fiske med?

Å fiske med stang eller håndsnøre fra land og fra båt er tilltatt hele året.

I noen områder er det ikke lov til å fiske i perioden 1. mars-30. april. Du finner en oversikt over disse områdene i forskriften.

 

 

Det er ikke åpnet for fiske med denne typen redskap.

Hvordan bestemmes fisketidene?

Miljødirektoratet har ansvar for å fastsette forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag. 

Både lokale, regionale og nasjonale myndigheter og organisasjoner er involvert i prosess en med å regulere fiske. Dette inkluderer samiske interesser.