Gjør deg kjent med arten

Du må skaffe deg kunnskap om egenskapene til den fremmede plantearten, før du velger metode for å bekjempe den. Grunnen til det er at noen av egenskapene til arten er sentrale for valg av metode. Her er noen eksempler på sentrale spørsmål du må finne svar på, før du kan velge metode:

Sjekkliste: Noen viktige spørsmål 

 • Er planten ett- eller fleråring?
 • Hvordan er røttene utformet?
 • Hvordan er overjordisk del utformet?
 • Hvordan sprer planten seg? Ved frø, vegetativt eller begge?
 • Hvor effektivt sprer den seg?
 • Hvor lenge overlever frøene i bakken?
 • Kan planteavfall føre til ny spredning av arten?
 • Er planten giftig eller kan den gi allergiske reaksjoner?

Gode kilder til kunnskap

Fremmedartslista gir deg oversikt over fremmede plantearter som utgjør en trussel mot norske stedegne arter. I tillegg til å lære mer om egenskapene til den enkelte arten, gir fremmedartslista viktig informasjon om hvilken kategori av økologisk risiko den enkelte fremmede art utgjør for naturen: 

I fremmedartslista finner vi

 • 2 473 arter og rundt halvparten av dem er karplanter.
 • Nesten 80 prosent av de 1 200 karplantene er hageplanter.
 • Det er 206 plantearter i kategoriene høy risiko og svært høy risiko, og 85 prosent av disse er hageplanter.

Mange av de uønskede fremmede plantene i norsk natur har altså spredd seg fra hagene våre. Eiere av hager kan bidra betydelig ved å håndtere hageavfallet på en ordentlig måte. Det å kaste hageavfall i naturen betraktes som forurensning og er forbudt i henhold til forurensningsloven, akkurat som det er ulovlig å dumpe annet avfall.

Andre gode kilder til kunnskap om egenskapene til den fremmede plantearten er: 

Artsorakel: Finn navnet på arten med en app

Er du usikker på navnet på arten? Med denne appen på mobilen, kan du ta bilde av arten ute i naturen og få svar på hva den heter. 

I tillegg til arter som hører hjemme i norsk natur, kan appen identifisere mange av de fremmede planteartene.Du kan også lese mer om arten i appen, fordi den en koblet til Artsdatabanken.no. 

Last ned og bruk appen på mobilen din: 

Appen gir ikke eksakte svar, men forteller deg hvor sikker eller usikker den er på svaret den har gitt deg. Vær oppmerkom på at selv om den er veldig sikker, trenger det ikke å bety at svaret er riktig. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid