På denne siden beskriver vi flere generelle metoder for håndtering av planteavfall som inneholder fremmede plantearter. Du bør sette deg grundig inn i rådene på denne siden, og velge en metode som passer til ditt prosjekt. 

Utover disse generelle rådene, finner du mer konkrete anbefalinger om hvordan du kan håndtere planteavfall i metodedelene for blomster, busker, bartrær og løvtrær.

Å håndtere planteavfall er ofte den mest tidkrevende delen av bekjempelsesprosjektet, og valget av metode har betydning for tidsbruken.

Hovedregelen er at vi velger metode 1 eller 2, og unngår å bruke metode 3.

 

Levere planteavfallet på kommunens avfallsmottak

Den mest brukte metoden er å ta med alt planteavfallet som inneholder fremmede plantearter ut av området, og levere den på kommunens avfallsmottak. 

  1. Dette avfallet skal alltid transporteres i lukkede enheter. 
  2. Ta kontakt med kommunens avfallsmottak for å få svar deres krav til håndtering og levering. 

Eksempler: Mange kommuner har egne kontainere for å levere fremmede arter. Det kan være krav om at avfallet skal leveres på en bestemt måte, for eksempel i bestemte sekker.

Brenne planteavfallet på stedet

Ta kontakt med kommunen og undersøk bålreglene. Noen kommuner har forbud mot å brenne avfall. 

Deponere planteavfallet på stedet

Merk: Denne metoden medfører fare for spredning av fremmede arter, og brukes derfor bare hvis det ikke er mulig å gjennomføre en av metodene beskrevet ovenfor. 

Eksempel: Hvis transport av avfall er veldig tidkrevende på grunn av lang transportvei eller vanskelig terreng, kan du vurdere å bruke denne metoden.

Denne metoden kan brukes hvis du har mindre mengder avfall.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid