Fremmede arter kan spres med utstyr som er brukt når vi bekjemper fremmede plantearter. Det kan for eksempel sette seg fast på kjøretøy og sko. Vær spesielt oppmerksom på at frø og spiredyktige plantedeler kan skjule seg i jord og leire som fester seg til utstyret. 

 1. Rengjør utstyret grundig på et sted hvor du ikke risikerer å spre arten. 
 2. Inspiser alt utstyr nøye før du forlater området du har jobbet i. 
 • Skosåler, skolisser og lommer 
 • Ryggsekk, verktøykasse og spade 
 • Ryddesag, motorsag og vinsj 
 • Belter, hjul og hjulbuer  
 • Bom, stikke, skuff, rotortilt, slått- og hogstaggregat  
 • Åpninger i karosseri og grill  
 • Eksempel på utstyr som kan benyttes for rengjøring 
 • Kost, oppvaskkost, skrape, flat skrutrekker til å fjerne jord  
 • Høytrykkspyler, vannslange, vannbøtte til renspyling 
 • Selvvaskehall på bensinstasjoner 

Listen er ikke uttømmende. Det er viktig å selv danne seg et bilde over hvordan utstyret som brukes kan bære med seg frø eller plantedeler, og deretter lage gode rutiner for inspeksjon og rengjøring som er tilpasset utstyr og sted.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid