Frø og plantedeler som ligger igjen i jord på maskiner/utstyr kan blande seg inn i rene masser.

Hvordan rengjøre:

  • Avbørsting. Et minstekrav til rengjøring bør være at maskiner og utstyr børstes av med kost.
  • Spyling med vann. Flyttbar vanntank på henger og høytrykkspyler kan benyttes. Ved små vannbehov kan vanndunk/bøtte med vann være tilstrekkelig. Spyling og avbørsting bør skje på duk slik at de massene som spyles/børstes av kan samles og håndteres sammen med de infiserte massene.
  • I større anleggsprosjekter kan det legges til rette for vaskeplass. En må være obs på spredning av arter fra og til vaskeplass. Vaskevann må håndteres på en slik måte at en unngå at frø og plantedeler spres.
  • Vasking ved inn- og utkjøring av anleggsområdet. Ved stor spredningsfare kan det lages en vaskeanordning inn og ut av anleggsområdet.

Dette må rengjøres:

De deler av maskiner og utstyr som har berørt de infiserte massene (Belter/hjul på maskiner, grabb på gravemaskin, lasteplan, spader, sko ol). Ved valg av utstyr som skal brukes ifbm. infiserte masser, kan det være en fordel å vurdere hvor enkelt det er å rengjøre det (f.eks. bruk av maskiner med hjul framfor belte).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid