Det viktigste du kan gjøre for å hindre spredning av havnespy er å sjekke båten din og annet utstyr jevnlig, og rengjøre det hvis det har ligget ute i sjøen over lengre tid.

Havnespy dør ved uttørking i løpet av én uke, eller ved kontakt med ferskvann i minst seks timer.

Som småbåteier er det særlig viktig med tiltak for å redusere spredning av havnespy fordi båtene gjerne beveger seg mye rundt, og ofte kommer til grunnere områder der havnespy trives best.

Tiltak før du setter ut båten din

Båter og annet utstyr (som teiner, fendere, bøyer og tau) som har vært vinterlagret på land er trygge.

Før du setter ut båten og annet utstyr anbefaler vi å bunnsmøre med anti-fouling maling for å hindre begroing av havnespy.

Tiltak for båter og utstyr som allerede er satt ut

Båter og annet utstyr (som teiner, fendere, bøyer og tau) som har ligget i sjøen i løpet av vinteren, eller hvor det allerede er oppdaget havnespy, bør du behandle på en av følgende måter:

Tiltak for faste strukturer i sjøen

Faste strukturer, som brygger, bør dekkes med PVC-plast i minst én uke. Tildekkingen må være helt tett for at det skal dannes et oksygenfritt miljø som dreper all begroing.

Flyttbare flytebrygger kan eventuelt også legges på land i én uke slik at begroingen dør ved uttørking.

Hvordan kan du kjenne igjen havnespy?

Havnespy er et sekkdyr, men er mer ru enn andre sekkdyr, som ofte er glatte. Den er beige-oransje, vokser som en matte på steiner, berg, tau, brygger og andre materialer, og er en typisk dryppende koloni.

Det sikreste kjennetegnet er at den har stjerneformåde åpninger synlig under vann, årenett og store porer.

Mistenker du funn av havnespy?

Hvis du mistenker begroing av havnespy på båten eller fiskeutstyret ditt er det fint om du melder inn til Artsdatabanken. Ta bilde av begroingen og notér posisjon, og meld det inn via lenken under.

Havforskningsinstituttet har også en side der du kan melde inn funn. De kan også bistå med å identifisere ulike type arter hvis du er usikker på om det er havnespy.

Les mer om havnespy og hvor det er gjort funn