Grunnen til at du bør sjekke regelverket er å hindre at fremmede arter innføres, settes ut eller spres i Norge. Det kan gi uheldige følger for arter eller bestander som naturlig hører hjemme på stedet. Her kan du lese mer om fremmede arter:

Arter som er forbudt

Det er forbudt å innføre, sette ut og omsette artene i vedlegg II i forskriften:

Du må nesten alltid søke om tillatelse

Hovedregelen er at du alltid må søke om tillatelse til å importere arter, men det finnes noen unntak fra regelen. 

Se unntakene her

Hvis organismen står på denne lista, trenger du ikke å søke om tillatelse for å innføre den til Norge: 

Forskrift om fremmede organismer gjelder ikke ved forhold som er nevnt i § 3:

Slik søker du

Søk elektronisk. Søknadsskjema finner du her:

Må du også søke Mattilsynet om tillatelse?

Selv om arten du skal innføre ikke krever tillatelse etter regelverk som Miljødirektoratet forvalter, bør du sjekke om det kreves søknad etter Mattilsynet sine regler.

Se også