Sopp og lav tilhører også kategorien levende organismer.

Du må nesten alltid søke om tillatelse

Import av disse artene krever som regel at du søker om tillatelse.

Se unntakene her

Forskrift om fremmede organismer: Vedlegg II – organismer som kan innføres uten tillatelse etter § 7 første ledd bokstav a (Lovdata)

Se flere unntak her

Når det er utenfor virkeområdet til forskriften.

Trenger du tillatelse fra andre?

Søke om tillatelse

Du søker på elektronisk skjema her:

Se også