Ulike regler gjelder for forskjellige planter. For planter med høy risiko for spredning til norsk natur er reglene strenge.

Planter som er forbudt å innføre, sette ut eller omsette

Disse artene er forbudt å innføre, sette ut eller omsette. 
Se hele vedlegg 1 i Forskrift om fremmede organismer under lista.

 • Alaskakornell (Swida sericea)
 • Alpegullregn (Laburnum alpinum)
 • Balsampoppel (Populus balsamifera)
 • Blomstermispel (Cotoneaster monopyrenus)
 • Dielsmispel (Cotoneaster dielsianus)
 • Filtarve (Cerastium tomentosum)
 • Gravbergknapp* (Phedimus spurius)
 • Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
 • Hybridslirekne (Reynoutria xbohemica)
 • Jærlupin (Lupinus perennis)
 • Kanadagullris (Solidago canadensis)
 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)
 • Kjempegullris (Solidago gigantea)
 • Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis)
 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
 • Parkslirekne (Reynoutria japonica)
 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)
 • Rynkerose (Rosa rugosa)
 • Sandlupin (Lupinus nootkatensis)
 • Sibirbergknapp* (Phedimus hybridus)
 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)
 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)
 • Vasspest (Elodea canadensis)
 • Smal vasspest (Elodea nuttallii)

*Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til/på grønne tak. For utsetting på grønne tak i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark, kreves det imidlertid tillatelse. Mer informasjon, herunder hvilke kommuner det gjelder, finner du i veileder til søknad i Elektronisk søknadssenter.

 

Andre landlevende planter krever ikke søknad

Hvis planten du skal kjøpe fra utlandet ikke står på forbudslista over, og det er en landlevende plante, trenger du ikke tillatelse etter forskriften (over).

Det er egne regler for vannlevende arter:

Se også