Vannlevende planter på forbudslista

Blant de 19 plantene som er forbudt å innføre, sette ut eller omsette er det to vannlevende arter:

  • Vasspest (Elodea canadensis)
  • Smal vasspest (Elodea nuttallii)

Du må søke om tillatelse hvis

  • du ikke skal ha organismen i en lukket beholder/akvarium på land.
  • det er en ferskvannsorganisme som overlever under 5 °C, selv om den skal være i lukket beholder eller akvarium på land.
  • det gjelder arter på forskriftens vedlegg 3
  • det gjelder amerikansk hummer. Den er vanligvis forbudt å innføre, men enkelte unntak fins. Se forskriftens vedlegg 1 med note.

For andre vannlevende arter trenger du ikke å søke, men sjekk Mattilsynets regelverk. Se lenke under.

Søk om tillatelse

Du søker om tillatelse på elektronisk skjema her:

Se også