28 planter som er forbudt å innføre, sette ut eller omsette

Hvis du allerede har en slik plante i hagen din: Du har lov til å ha den der den står, men du kan ikke flytte, gi bort eller selge den videre.

Disse 28 artene er forbudt å innføre, sette ut eller omsette

 • Alaskakornell (Swida sericea)
 • Alpegullregn (Laburnum alpinum)
 • Balsampoppel (Populus balsamifera)
 • Blomstermispel (Cotoneaster monopyrenus)
 • Dielsmispel (Cotoneaster dielsianus)
 • Filtarve (Cerastium tomentosum)
 • Gravbergknapp* (Phedimus spurius)
 • Grønnpil (Salix x fragilis)
 • Gullregn (Laburnum anagyroides)
 • Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
 • Hybridslirekne (Reynoutria xbohemica)
 • Høstberberis (Berberis thunbergii)
 • Jærlupin (Lupinus perennis)
 • Kanadagullris (Solidago canadensis)
 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)
 • Kjempegullris (Solidago gigantea)
 • Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis)
 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
 • Parkslirekne (Reynoutria japonica)
 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)
 • Rynkerose (Rosa rugosa)
 • Sandlupin (Lupinus nootkatensis)
 • Sibirbergknapp* (Phedimus hybridus)
 • Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus)
 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)
 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)
 • Vasspest (Elodea canadensis)
 • Smal vasspest (Elodea nuttallii)

*Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til/på grønne tak. For utsetting på grønne tak i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark, kreves det imidlertid tillatelse. Mer informasjon, og hvilke kommuner det gjelder, finner du i veileder til søknad i Elektronisk søknadssenter.

Vasspest og smal vasspest er vannlevende, som det er egne regler for

Se hele lista vedlegg 1 i forskrift om fremmede organismer

Fremmedartslista

Se Artsdatabankens Fremmedartsliste:

Lov å beholde det du allerede har

Som hageeier har du lov å beholde alle planter du allerede har i hagen din, så lenge du sørger for at de står på samme sted og ikke spres. Det gjelder også fremmede arter som er uønsket i Norge. "Hagerømlinger" er et problem som må unngås for å verne om naturen.

Hvordan hindre spredning gjennom hageavfall?

Hageavfall er en stor kilde til spredning av fremmede planter. Vær derfor forsiktig (aktsomhetsprinsippet) når du kaster avfall fra hagen din.

Hvordan kvitte deg med det?

Det er lokale variasjoner for deponering av hageavfall, så kontakt ditt lokale avfallselskap. Se kontaktinfo her:

Les mer om å unngå spredning fra hagen din

Andre regler for profesjonelle

Hvis du leier inn en gartner eller andre fagfolk til å jobbe i hagen din, gjelder andre regler. Utsetting av en del arter er søknadspliktig for andre enn private hageeiere.

Se mer om fremmede arter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid