En rekke hageplanter utgjør en risiko, fordi de er skadelige for arter som allerede lever i norsk natur. Mer informasjon om fremmede skadelige arter finner du her:

Hagevettreglene

Som hageeier har du lov å beholde alle planter du allerede har i hagen din, så lenge du sørger for at de holder seg på samme sted, og ikke spres. Det gjelder også fremmede arter som er uønsket i Norge.

Bli kjent med hagen din 

Plantene på denne lista bør du være ekstra oppmerksom på:

 • Alaskakornell (Swida sericea)
 • Alpegullregn (Laburnum alpinum)
 • Balsampoppel (Populus balsamifera)
 • Blomstermispel (Cotoneaster monopyrenus)
 • Dielsmispel (Cotoneaster dielsianus)
 • Filtarve (Cerastium tomentosum)
 • Gravbergknapp* (Phedimus spurius)
 • Grønnpil (Salix x fragilis)
 • Gullregn (Laburnum anagyroides)
 • Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
 • Hybridslirekne (Reynoutria xbohemica)
 • Høstberberis (Berberis thunbergii)
 • Jærlupin (Lupinus perennis)
 • Kanadagullris (Solidago canadensis)
 • Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzium)
 • Kjempegullris (Solidago gigantea)
 • Kjempeslirekne (Reynoutria sachalinensis)
 • Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)
 • Parkslirekne (Reynoutria japonica)
 • Prydstorklokke (Campanula latifolia macrantha)
 • Rynkerose (Rosa rugosa)
 • Sandlupin (Lupinus nootkatensis)
 • Sibirbergknapp* (Phedimus hybridus)
 • Sprikemispel (Cotoneaster divaricatus)
 • Sølvarve (Cerastium biebersteinii)
 • Tromsøpalme (Heracleum persicum)
 • Vasspest (Elodea canadensis)
 • Smal vasspest (Elodea nuttallii)

*Forbudet gjelder ikke innførsel, utsetting og omsetning til eller på grønne tak. For utsetting på grønne tak i kommuner med forekomst av naturtypen åpen grunnlendt kalkmark, kreves det imidlertid tillatelse. 

Vasspest og smal vasspest er vannlevende, som det er egne regler for

Se hele lista vedlegg 1 i forskrift om fremmede organismer

 

Mobil-apper kan gjennkjenne arter

Det er utviklet flere apper som bruker kunstig intelligens til å foreslå hvilken art du har tatt bilde av.

Med appen Artsorakel på mobilen kan du ta bilde av en art, få vite hva den heter og lære mer om den. I tillegg til de vanlige artene som hører hjemme i norsk natur, gjenkjenner appen også en rekke uønskede, fremmede plantearter fra Fremmedartlista. (Men denne appen gjenkjenner ikke hageplanter).

Appen har lært hvordan arter ser ut ved å trene på bilder av arter som lever fritt i norsk natur. Arter som bare finnes i hager, kjenner appen derfor ikke igjen, men den foreslår det som ligner mest av det den kan. Appen er et hjelpemiddel, ikke en fasit.

Hvis du bruker appen Artsorakel til å gjenkjenne en art, og i tillegg legger den inn i Artsobservasjoner etterpå, så bidrar du til det viktige arbeidet med å kartlegge hvilke arter vi har i Norge. Data som blir verifisert legges inn i den globale databasen GBIF og brukes av forskningsmiljøer i hele verden.

Eksempel på en annen app, som også har de samme egenskapene, og leverer data til GBIF, er INaturalist. En forenklet og brukervennlig versjon av denne appen, er SEEK

Ikke del planter ukritisk med andre

Hvis du allerede har en av de 28 plantene på lista ovenfor i hagen din:
Du har lov til å ha den der den står, men du kan ikke flytte, gi bort eller selge den videre.

      

Unngå at planter rømmer

Hagerømlinger er et problem som må unngås for å verne om naturen. 

56 prosent av artene på lista nedenfor har spredd seg til naturen ved at de har forvillet seg, eller rømt fra det området de er satt ut i. De fleste av disse er planter som forviller seg fra hager.

Denne lista fra Artsdatabanken viser hvilke arter som utgjør en risiko for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko):

 

 

Kast hageavfallet ditt riktig

Se rådene om hvordan du får avfallet fra hagen din, til ditt lokale avfallselskap:

Sjekk nettsiden til ditt lokale avfallselskap i kommunen du bor i, for å få svar på hvordan du kan gå frem.

 

Det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen:

Følg prinsippet om aktsomhet: Hageavfall er en stor kilde til spredning av fremmede planter. Vær derfor forsiktig når du kaster avfall fra hagen din. Veien fra hageavfallsfyllinger og ut i norsk natur er kort, så unngå å spre uønskede skadelige planter ved å behandle hageavfallet riktig. 

Forbudet mot dumping av fremmede organismer fremgår også av: 

Andre regler for profesjonelle

Hvis du leier inn en gartner eller andre fagfolk til å jobbe i hagen din, gjelder andre regler. Utsetting av en del arter er søknadspliktig for andre enn private hageeiere.

Mer om fremmede arter

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid