GMO er planter, dyr og mikroorganismer hvor den genetiske sammensetningen er endret gjennom gen- eller celleteknologi. 

Genteknologiloven

Genteknologiloven regulerer både utsetting av GMO til miljøet og innesluttet bruk i lukkede systemer.

  • Innesluttet bruk av GMO er all fremstilling og bruk av GMO i fasiliteter som benytter godkjente fysiske tiltak for inneslutning, for å hindre at GMO spres til miljøet.
  • Utsetting av GMO til miljøet er all virksomhet som foregår utenfor slike godkjente fasiliteter.

Forvaltning av GMO

Ansvaret for å forvalte GMO etter genteknologiloven er delt mellom flere myndigheter: 

Hvilke formål kan GMO-en brukes til?

Her finner du informasjon om hvilke formål det kan søkes om.

Veiledere

Regelverk for GMO

Internasjonalt samarbeid om GMO

Norge er tilsluttet EUs felles system for godkjenning av GMO, og internasjonale retningslinjer for import og eksport. 

Ønsker du flere fakta om GMO? Se: