Krav om godkjenning

Det kreves godkjenning fra nasjonal ansvarlig myndighet i importlandet, forut for førstegangs eksport av GMO for utsetting i miljøet til land utenfor EØS-området. Godkjenningen må foreligge før GMOen sendes fra Norge.

Unntak fra godkjenning

Unntak for slik godkjenning er gitt i § 15 a-c:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid