Eksportør har ansvar for å sjekke at bestemte opplysninger er lagt ved forsendelsen, når eksporten er godkjent fra importlandet. All dokumentasjon legges ved, og oversendes importøren i importlandet. 

Se kravene til opplysninger her: 

Merkekrav

Disse merkekravene må være oppfylt:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid