Når eksporten er godkjent fra importlandet skal eksportør påse at bestemte opplysninger fremgår av ledsagende dokument og oversendes importøren i importlandet.

Krav om hvilke opplysninger som skal oppgis fremgår av denne bestemmelsen: 

Merkekrav

Disse merkekravene må være oppfylt:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid