Eksportøren skal sende, eller påse at det sendes, melding med opplysninger som nevnt i forskriften §§ 16 og 17 til den riktige nasjonale myndighet i importlandet.

Bestemmelsene inneholder krav om opplysninger om eksportør, importør, organismen, modifikasjon, tiltenkt bruk, metoder for sikker håndtering, reguleringsstatus for organismen i Norge og rapport om risikovurdering. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid