Hvis en GMO er godkjent i et annet EØS-land, og Norge ikke har forbudt den, så kan den omsettes i Norge.

Er GMO-en tillatt i Norge?

Produkter av GMO som er forbudt i Norge finner du oversikt over i denne forskriften:

Husk at du må sjekke om EU-godkjenningen inneholder særskilte krav, og krav til hvordan forsendelsen skal merkes og pakkes.

De eneste GMO-ene som er tillatt å omsette i Norge i dag er lilla genmodifiserte nelliklinjer.

Her finner du en liste over GMO som er godkjent i EU: 

GMO til mat og fôr

I EU godkjennes de aller fleste GMO til mat og fôr etter en forordning om genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer, 1829/2003. Denne forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen, og gjelder ikke i Norge.

Alle GMO godkjent etter denne forordningen er derfor ikke tillatt å importere til Norge. Hvis du ønsker å importere GMO til Norge som er godkjent til mat og fôr etter forordningen i EU, må du søke myndighetene om tillatelse til dette.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid