Krav om godkjenning

Det kreves godkjenning for transport og import av GMO som står på denne lista:

For andre GMO enn de nevnte kan transport og import skje uten særskilt godkjenning dersom forskriftens krav til merking og emballering er oppfylt. Disse kravene er beskrevet i kapittelet om merking og emballering.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid