All transport og import skal journalføres

Mottaker i Norge skal journalføre all transport og import av GMO. Avsender skal gjøre det samme, hvis både avsender og mottaker befinner seg i Norge.

Journalen skal beskrive:

  • Journalen skal til enhver tid være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.
  • Gjenpart av transportdokumenter skal vedlegges journalen.

Transportdokumenter

Forsendelsen skal være vedlagt transportdokumenter: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid