Søke godkjenning fra flere instanser

Det kreves godkjenninger fra ulike instanser før den kliniske studien kan starte. Instansene samarbeider i stor grad for å koordinere behandlingen av de ulike søknadene:

Avgrensninger for denne veilederen

Denne veilederen gir råd knyttet til søknader om godkjenning av utsetting av GMO til miljøet, som Miljødirektoratet har ansvar for.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid