Søke godkjenning fra flere instanser

Det kreves godkjenninger fra ulike instanser før den kliniske studien kan starte. Instansene samarbeider i stor grad for å koordinere behandlingen av de ulike søknadene:

Avgrensninger for denne veilederen

Denne veilederen gir råd knyttet til søknader om godkjenning av utsetting av GMO til miljøet, som Miljødirektoratet har ansvar for.

  1. 1 Studier som krever godkjenning til utsetting av GMO
  2. 2 Krav til dokumentasjon
  3. 3 Sende inn søknaden
  4. 4 Behandlingstider
  5. 5 Vedtak og plikter
  6. 6 Eventuell klage

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid