Søke om godkjenning for utsetting av GMO til miljøet

Krav om godkjenning fra Miljødirektoratet om utsetting av GMO til miljøet:

  • All klinisk utprøving av legemidler som består av eller inneholder GMO, hvor den behandlede pasient kan forlate fasiliteten som er godkjent for innesluttet bruk.

Søke om godkjenning for import og transport av GMO

Dersom GMO-legemidlet skal tas inn fra utlandet kan det også være nødvendig å søke om tillatelse til import og transport etter forskrift om merking, transport, import og eksport av genmodifiserte organismer.

Her finner du en oversikt over hvilke GMO som krever særskilt godkjenning for import og transport:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid