Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Legemiddelverket har opprettet en felles postkasse for søknader om godkjenning av legemidler som inneholder GMO til kliniske studier. Legemiddelverket drifter denne postkassen.

Alle søknader om godkjenning til de ulike instansene, bør sendes inn samtidig til denne postkassen. Ordningen skal gi en mest mulig effektiv søknadsbehandling.

Ønsker du å sende inn søknaden digitalt?

Søknad sendes fortrinnsvis via Eudralink. Det er sikkert filoverføringssystem administrert av det europeiske legemiddelbyrået, European Medicines Agency, EMA. Du kan ta systemet i bruk via denne lenken:

Eudralinken kan sendes til: GMO@legemiddelverket.no

Ønsker du å sende inn søknaden per e-post?

Søknaden kan også sendes direkte på e-post til: GMO@legemiddelverket.no. Forsendelse per e-post skjer på eget ansvar.

Ønsker du å sende inn søknaden per post?

Dersom man ønsker å sende søknad per post, så kan den sendes til Statens legemiddelverk. 

Statens legemiddelverk
Postboks 240 Skøyen
0213 Oslo

Merk søknad og dokumentasjon med GMO til utsetting.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid