Vedtak

Søker blir meddelt om utfallet av søknaden gjennom skriftlig vedtak fra Miljødirektoratet innen fristen for 90 dager. Eventuell godkjenning inneholder hva tillatelsen omfatter, tillatelsens gyldighetsperiode og kan inneholde vilkår til utsettingen.

Søkers plikt

Søker plikter å følge opp eventuelle vilkår i godkjenningen og rapportere om resultatet av utsettingen. I tillegg følger generelle plikter til virksomheter som omfattes av loven:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid