• En vurderingsrapport skal utarbeides for søknad om utsetting for kommersiell produksjon eller omsetning. Den sendes søkeren senest 90 dager etter søknaden er mottatt av myndighetene.
  • Søker skal samtidig få beskjed om at søknaden er sendt de øvrige landene i EØS for kommentarer og med en anbefaling om godkjenning, eller om at søknaden avslås fordi utsettingen ikke oppfyller kravene i eller i medhold av genteknologiloven.
  • Ved beregning av fristen medregnes ikke den tid godkjenningsmyndigheten avventer ytterligere opplysninger fra søker, eller har søknaden på alminnelig høring.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid