Post

Søknad kan sendes per post til:

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Torgarden

7485 Trondheim

E-post

Søknaden kan også sendes på e-post til: post@miljodir.no

Forsendelse per e-post skjer på eget ansvar.

Har du spørsmål?

Spørsmål og henvendelser om søknad og søkeprosess kan sendes til: GMO@miljodir.no

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid