Konsekvensutredning av GMO

Ved første gangs søknad om omsetning skal søknaden inneholde en konsekvensutredning.

Kravene til innholdet i konsekvensutredningen er gitt i forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven.

Søknaden skal besvare forskriften § 13 ved første gangs utsetting, og § 14 ved fornyet godkjenning av utsetting.

Søknaden skal inneholde

  1. Informasjon som gitt i forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven vedlegg 1.
  2. En helse- og miljørisikovurdering med konklusjoner må følge kravene i vedlegg 2.
  3. En overvåkningsplan etter kravene i vedlegg 3.
  4. Dokumentasjon og vurdering av etisk forsvarlighet, samfunnsnytteverdi, og innvirkning på bærekraftig utvikling. Veiledning finnes i vedlegg 4.
  5. Dokumentasjon som underbygger søkers konsekvensutredning om GMO-ens egenskaper fra tidligere forsøk (rådata), vitenskapelig litteratur (listen er ikke uttømmende).
  6. SNIF (Summary Notification Format) er en kortfattet oppsummering av søknaden uten konfidensiell informasjon, som vil bli lagt ved høring av søknaden.

Se vedlegg 1 til 4:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid