Konsekvensutredning av GMO

Ved første gangs søknad om omsetning skal søknaden inneholde en konsekvensutredning.

Kravene til innholdet i konsekvensutredningen er gitt i forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven.

Søknaden skal besvare forskriften § 13 ved første gangs utsetting, og § 14 ved fornyet godkjenning av utsetting.

Søknaden skal inneholde

  • Informasjon som gitt i KU-forskriften vedlegg 1. 
  • En helse- og miljørisikovurdering med konklusjoner må følge kravene i vedlegg 2 i forskriften.
  • En overvåkningsplan etter kravene i vedlegg 3 i forskriften
  • Dokumentasjon og vurdering av etisk forsvarlighet, samfunnsnytteverdi, og innvirkning på bærekraftig utvikling. Veiledning finnes i KU-forskriftens vedlegg 4. 
  • Dokumentasjon som underbygger søkers konsekvensutredning om GMO-ens egenskaper fra tidligere forsøk (rådata), vitenskapelig litteratur (listen er ikke uttømmende).
  • SNIF (Summary Notification Format) er en kortfattet oppsummering av søknaden uten konfidensiell informasjon, som vil bli lagt ved høring av søknaden.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid