Kommersiell produksjon eller omsetning av en GMO som produkt krever godkjenning. Se § 9 f:

Prosedyren for godkjenning er knyttet til EUs direktiv om utsetting 2001/18/EF. Miljødirektoratet mottar søknaden, og basert på en første vurdering formidler vi denne videre til EUs godkjenningsprosedyre, dersom konklusjonen er at søknaden bør tillates.

Det er viktig å merke seg at produkter avledet fra GMO, såkalte prosesserte eller døde GMO til bruk som mat og fôr, for eksempel maismel, soyamel, tortillachips, popcorn, ikke godkjennes etter genteknologiloven for levende genmodifiserte organismer, men etter matlovens bestemmelser om næringsmidler og fôrvarer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid