Miljødirektoratets vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet innen tre uker fra det tidspunkt søker har mottatt underretning om vedtaket i henhold til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 29.

En eventuell klage sendes til Miljødirektoratet for forberedende klagebehandling, og oversendelse til klageinstansen.

Ønsker du å lese mer om genmodifisert organismer? Se:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid