Kravene til konsekvensutredning er gitt i forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven. Søknaden skal besvare forskriften § 15.

Søknaden skal inneholde

  • Informasjon som gitt i KU-forskriften, vedlegg 1 
  • En helse- og miljørisikovurdering med konklusjoner må følge kravene i vedlegg 2 i forskriften.
  • Dokumentasjon og vurdering av etisk forsvarlighet, samfunnsnytteverdi, og innvirkning på bærekraftig utvikling. Veiledning finnes i KU-forskriftens vedlegg 4. 
  • Dokumentasjon som underbygger søkers konsekvensutredning om GMO-ens egenskaper fra tidligere forsøk (rådata), vitenskapelig litteratur (listen er ikke uttømmende)
  • SNIF (Summary Notification Format) er en kortfattet oppsummering av søknaden uten konfidensiell informasjon, som vil bli lagt ved høring av søknaden. Alle søknader som innebærer utsetting av GMO skal ut på offentlig høring.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid