Søker sender inn søknaden til Miljødirektoratet. I tillegg skal søker selv laste opp SNIF i EUs database for GMO-søknader. Dette er beskrevet nedenfor.

Digital innsending

Søknad sendes til Miljødirektoratet elektronisk via offentlig arkivsystem.   

Eventuelt kan søknad lastes opp via Miljødirektoratets fildelingssystem: Miljødirektoratet - Send oss filer! (filemail.com) 

Post

Søknad kan sendes per post til:

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Torgarden,

7485 Trondheim

E-post

Søknaden kan også sendes på e-post til: post@miljodir.no

Forsendelse per e-post skjer på eget ansvar.

Har du spørsmål?

Spørsmål og henvendelser om søknad og søkeprosess kan sendes til: GMO@miljodir.no

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid