Søker sender inn søknaden til Miljødirektoratet. I tillegg skal søker selv laste opp SNIF i EUs database for GMO-søknader. Dette er beskrevet nedenfor.

Digital innsending I - full søknad

Søknad sendes fortrinnsvis via Eudralink. Det er sikkert filoverføringssystem via e-post som er administrert av det europeiske legemiddelbyrået, European Medicines Agency, EMA. Du kan ta systemet i bruk via denne lenken:

Eudralinken kan sendes til: GMO@miljodir.no

Digital innsending II - SNIF

Fra 3. oktober 2022 skal søker selv laste opp SNIF (Summary Notification Format) til EUs database for GMO-søknader E-Submission Food Chain platform (ESFC) 

Søker trenger en EU-innloggingsprofil til dette. Informasjon om å opprette en slik profil finner du her på EUs nettsider. 

Mer informasjon om denne nye ordningen finner du her på EUs nettsider, og i brukermanualen til databasen ESFC. 

Post

Søknad kan sendes per post til:

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Torgarden,

7485 Trondheim

E-post

Søknaden kan også sendes på e-post til: post@miljodir.no

Forsendelse per e-post skjer på eget ansvar.

Har du spørsmål?

Spørsmål og henvendelser om søknad og søkeprosess kan sendes til: GMO@miljodir.no

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid