Klokkestopp

  • Det innføres klokkestopp ved innhenting av ytterligere informasjon fra søker.
  • Det kan også innføres klokkestopp ved gjennomføring av alminnelig høring av søknaden. Høring av søknaden skal ikke forlenge fristen mer enn 30 dager.

Vedtak

Søker blir meddelt om utfallet av søknaden gjennom skriftlig vedtak fra Miljødirektoratet innen fristen på maksimalt 120 dager, i tillegg til eventuell klokkestopp som følge av innhenting av ytterligere opplysninger fra søker. Eventuell godkjenning vil inneholde hva tillatelsen omfatter, tillatelsens gyldighetsperiode, og kan inneholde vilkår til utsettingen.

Vilkår og plikter

Søker plikter å følge opp eventuelle vilkår i godkjenningen og rapportere om resultatet av utsettingen. I tillegg følger generelle plikter til virksomheter som omfattes av loven:

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid