Handel med tømmer og treprodukter som stammer fra ulovlig hogst, er et stort klima- og miljøproblem. Norge samarbeider med andre land om å overvåke og regulere denne handelen. Det er viktig å være bevisst dette så man uforvarende ikke bidrar til denne handelen, som anses som miljøkriminalitet.

Regelverket gjelder:

  • Virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning på EØS-markedet for første gang.
  • Forhandlere som kjøper og omsetter produkter enten fra virksomheter eller andre forhandlere. 

Krav til omsetning av importerte tømmer og treprodukter

Regelverket stiller ulike krav til virksomheter og forhandlere:

  • Forhandlere må kunne spore produktene sine. Det vil si at de må kunne identifisere hvem som har levert tømmeret eller treprodukter og hvilke forhandlere det eventuelt er solgt videre til. Sporingskravet gjelder ett ledd opp og ned i omsetningskjeden. 
  • Virksomheter må ha en ordning for tilbørlig aktsomhet for å forsikre seg mot at produkter fra ulovlig hogst omsettes.

En ordning for tilbørlig aktsomhet skal ha: 

  1. skriftlige rutiner for å få tilgang til opplysninger om virksomhetens leveranser av tømmer eller treprodukter. 
  2. framgangsmåter for å analysere og vurdere risikoen for at treprodukter stammer fra ulovlig hogst. 
  3. framgangsmåter for tilstrekkelige og forholdsmessige tiltak som reduserer denne risikoen. 

Virksomheter kan utarbeide en slik ordning selv, eller kjøpe tjenesten av en overvåkingsorganisasjon godkjent av EU-kommisjonen eller ESA.

Import av tømmer fra Russland og Hviterussland

Norge har innført sanksjoner av varer fra Russland og Hviterussland. For mer informasjon henvises det til Utenriksdepartementet

Aktuelle saker om krisen i Ukraina - regjeringen.no og Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina – veileder for næringslivet - regjeringen.no

Import av tømmer fra Russland og Hviterussland

Det vurderes i nåværende situasjon at det ikke er mulig for virksomheter å overholde kravene i ordningen om tilbørlig aktsomhet ved import fra Russland og Hviterussland.

For mer informasjon se lenke til EU kommisjonens nettsider:

Import av tømmer fra Ukraina

Områder som ikke er under den ukrainske regjeringens kontroll

Norge har innført sanksjoner som berører import fra de ikke-statlig kontrollerte områdene Donetsk, Luhansk oblast og Krim.

For mer informasjon se: Aktuelle saker om krisen i Ukraina - regjeringen.no og Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina – veileder for næringslivet - regjeringen.no

Områder i Ukraina med fiendtlig militær aktivitet

Som en konsekvens av Russlands krigføring er aktiv statlig kontroll av hogst av tømmer, samt sporing av handel med tømmer, ikke mulig. Det er derfor ikke mulig for virksomheter å gjennomføre påkrevd risikovurdering etter tømmerforskriften.

Andre deler av Ukraina

For øvrige områder er det mulig for virksomheter å importere produkter som er omfattet av tømmerforskriften så lenge vilkårene i forskriften er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at det er gjennomført en vurdering av import fra Ukraina som ble forelagt ekspertgruppemøtet 9. desember 2020, og som fungerer som veiledning for å vurdere tilbørlig aktsomhet

Hvilke produkter dekkes av regelverket for tømmer og treprodukter?

Her kan du lese mer om hvilke produkter som er regulert under forskriften:

Forvaltning av handel med tømmer og treprodukter

Regelverk

Ofte stilte spørsmål