Bestemmelsene om merking og eiersertifikat i Cites-forskriften for eksemplarer som befant seg i Norge før 1. juli 2018 er gitt utsatt ikrafttredelse til 2025.

Kravene gjelder arter på lista A og utvalgte arter på liste B. Forutsetning for merking er at kravene for utstedelse av eiersertifikat er oppfylt. For eksempel må søker godtgjøre lovlig erverv.

Hvilke eksemplar krever eiersertifikat og merking?

  • Klesplagg, sko, vesker, instrumenter
  • Sommerfugler
  • Små produkter av skinn (vesker, belter, futteraler etc.)
  • Hår, fot, hale, øre og bein av elefant
  • Løse fjær, fiskefluer og mindre skinnbiter med hår og fuglefjær
  • Mindre deler av krokodille (for eksempel hode)
  • Treverk eller tre-produkter

Listen er ikke uttømmende. Ta kontakt med Miljødirektoratet for nærmere informasjon.

På denne siden finner du et søknadsskjema for eiersertifikat for dyre- og plantearter som omfattes av Cites-forskriften.

Merking av levende dyr

Levende dyr skal merkes i tråd med forskriftens vedlegg 3, del 2. Det innebærer blant annet følgende:

Utgangspunktet er at alle levende dyr skal merkes, men merkingsmetoden kan variere. Enkelte individ lar seg for eksempel ikke merke i tidlig stadium av livet. Den til enhver tid nyeste merkemetode skal benyttes og dyrevelferden ivaretas.

Hovedregelen er at dyret skal merkes med en nummerert mikrochiptransponder som ikke kan endres og som er i overensstemmelse med ISO-standardene 11784:1996 (E) og 11285:1996 (E). Alternativt skal individet merkes med entydig nummererte ringer, bånd, tatoveringer eller lignende metoder.

Se bestemmelsene for merking av levende dyr i forskriften her:

Merking av døde dyr

Døde eksemplarer skal merkes i tråd med forskriftens vedlegg 3.

Det innebærer blant annet følgende:

Se bestemmelsene for merking av døde dyr i forskriften her:

 

Merker fra Miljødirektoratet

For merking av døde eksemplar har Miljødirektoratet to alternativ som man kan velge å få tilsendt ved søknad om Cites-eiersertifikat. Merkene er gratis.

Alternativ 1:

Plombe av metall (aluminium) som forsegles permanent.

Alternativ 2:

Mikrochip (med injektor) av merke Datamars.

Veiledning om utstopping av dyr

I denne veilederen får du råd om reglene som gjelder for å stoppe ut ville dyr: