Hvert år handles det med millioner av ville dyr og planter på verdensbasis. Norge samarbeider med andre land om å overvåke og regulere handelen, for å beskytte truede arter mot utryddelse. 

Trenger du tillatelse? 

Det aller beste du som importør, eksportør eller privatperson kan gjøre, er å sette deg godt inn i reglene om internasjonal handel med truede arter, før reise eller handel gjennomføres: 

 • I visse tilfeller er det forbudt å handle med utrydningstruede dyr og planter, og produkter av disse.
 • I andre tilfeller er handel tillatt, men det kreves en tillatelse som du på forhånd må søke myndighetene om.  
 • For enkelte arter er det også krav om eiersertifikat og merking for innenlands besittelse.

Dersom du ikke har Cites-tillatelsene i orden ved kryssing av grensen til Norge, kan du risikere inndragelse og bøter.

På denne siden finner du råd om hvordan du kan følge regelverket på riktig måte. 

Denne handelen gjelder truede dyr og planter som er beskyttet av regelverket. Det kan være snakk om levende eller døde dyr og planter, eller produkter av disse. 

De fleste overtredelser av det norske regelverket gjelder innførsel og utførsel uten nødvendige tillatelser. Ulovlig inn- eller utførsel som avdekkes omfatter ofte:

 • produkter av slange-, alligator- og krokodilleskinn
 • produkter av truede treslag og elfenben
 • fjær og hår til binding av fluer til fiske
 • helsekostprodukter, for eksemple tradisjonell asiatisk medisin

I tillegg til dette øker ulovlig handel med truede arter internasjonalt. Det er viktig å være bevisst dette så man uforvarende ikke bidrar til denne handelen, som anses som miljøkriminalitet.

Veiledere for importører, eksportører og privatpersoner 

Her finner du råd om:

 • Hva som er tillatt å eksportere eller importere?
 • Hva som krever tillatelse fra myndighetene?
 • Hva som er forbudt?

For enkelte arter er det i tillegg til krav om tillatelser, også krav om eiersertifikat og merking for innenlands besittelse. For eksemplar innført etter 1. juli 2018, blir kravet gjeldende fra 2023.

Merk deg at eiersertifikat og merking følger eksemplaret, og ikke eier. Hvis du ønsker å eksportere et eksemplar som krever eiersertifikat og merking, må du søke om utførselstillatelse.

Veiledere for toll og speditører 

Denne veilederen skal brukes av tollere og speditører som:

 • håndterer forsendelser med truede arter, eller deres produkter
 • håndterer reisende som har med seg slike produkter

Denne veilederen kan også benyttes av deg som har detaljerte spørsmål knyttet til tillatelser.

Forvaltning av handel med trua arter 

Myndighetene jobber for å hindre ulovlig handel med truede arter globalt. Noe av handelen er lovregulert. Det betyr at det kan være forbudt å krysse landegrenser med trua arter, eller produkter av disse.  

Tollere, politi og speditører samarbeider med myndighetene om å ivareta regelverket om innførsel, utførsel og besittelse av truede arter av vill fauna og flora. De kan stanse forsendelser, eller reisende ved landegrensene.  

Regelverk 

Det norske regelverket heter Cites-forskriften. Miljødirektoratet har ansvar for den.

Ofte stilte spørsmål om regelverket 

Miljødirektoratet mottar mange spørsmål knyttet til regelverket, og her finner du svar på ofte stilte spørsmål. Se over denne lista før du eventuelt kontakter oss: 

Cites er et internasjonalt samarbeid for å regulere handel med truede arter 

Konvensjonen om internasjonal handel med truede dyre- og plantearter, Cites, skal sørge for at internasjonal handel med disse artene foregår på en måte som ikke skader dem.

 • Målet er å bevare arter som er omfattet av denne konvensjonen, og andre naturlig viltlevende arter som er eller kan bli truet av utryddelse som følge av handel.  
 • Cites omhandler omlag 6 000 dyrearter og 33 000 plantearter verden over.
 • Avtalen omfatter 182 land. Reglene gjelder også for land som ikke er medlemmer. 
 • I praksis berører konvensjonen alle land i verden, og innebærer at det alltid kreves spesielle tillatelser for internasjonal transport av konvensjonens arter, levende som døde. 
 • Cites beskytter kun truede ville dyr og planter som er utsatt for internasjonal handel i et så stort omfang at overvåking og regulering anses nødvendig. Truede arter som ikke er utsatt for handel, kan ikke bli omfattet av Cites. For noen arter kan en beskjeden handel være nok til at de blir omfattet av konvensjonen.