Hvert år handles det med millioner av ville dyr og planter på verdensbasis. Myndighetene overvåker og regulerer dette området for å beskytte utvalgte arter mot overutnyttelse.

Spørsmålene på denne siden er knyttet til regelverket som heter CITES-forskriften. Klikk på et av spørsmålene, så finner du svaret fra Miljødirektoratet. 

Artslister og søknadssenter