Det er flere ulike tiltak og tilskuddsordninger. Det er viktig at du søker på den riktige.

Tilskuddsordninger

Hvem kan søke om tilskudd?

Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper.

Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.

Har du en skjøtselsplan?

Hvis du allerede har en skjøtselsplan med definerte tiltak, kan du kanskje bruke planen til å se hvilke tilskuddsordninger du kan søke støtte gjennom.

Hva er skjøtsel?

Skjøtsel er tiltak for å opprettholde eller oppnå ønsket natur- eller kulturtilstand. Det er for eksempel tiltak for å fjerne vegetasjon eller fremmede treslag, eller restaurere etter naturinngrep.

Slått av slåttemark er et eksempel på et mye brukt skjøtselstiltak.

Søknadsfrister

Søknadssenteret åpnes for nye søknader ca. 1. desember, og du kan søke til og med 15. januar 2024.

  • Tidspunkt for utbetaling av tilskudd varierer mellom ulike tilskudd og fylker.
  • Ta kontakt med din statsforvalter om tidspunkt for avgjørelse om tildeling og eventuell utbetaling.

Elektronisk søknadssenter

Søknad om tilskudd skal sendes i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknaden blir behandlet av statsforvalteren i fylket der tiltaket skal gjennomføres. 

I søknadssenteret finner du alle de elektroniske skjemaene. Du finner også lenker og mer info om de andre søknadsordningene.

  • Du må opprette en bruker for å logge deg inn og søke. Det er fort gjort, du får en aktiveringslenke med det samme
  • Hvis du allerede har en bruker og har sendt inn søknad før, kan felter fra tidligere søknad fylles ut automatisk hvis du vil
  • Du kan også se søknader du har sendt tidligere i arkivet

Andre tilskuddsordninger

Miljødirektoratet administrerer mange ulike tilskudd. I Miljødirektoratets søknadssenter finner du alle skjemaene og mer informasjon om tilskuddsordningene.

Trenger du hjelp?

Spørsmål om tiltak og tilskudd?

  • Statsforvalteren kan hjelpe deg hvis du fortsatt er i tvil om hvilken tilskuddsordning du bør søke til, eller trenger råd om aktuelle tiltak og søkeprosessen.

Her finner du kontaktinfo til alle statsforvaltere

Problemer med søknadsskjema?

Kart over naturtyper

Finn ut hvilke naturtyper, arter eller kulturlandskap du har ved hjelp av søk på sted og type her.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid