Høstingen skjer hovedsakelig med rifle. Dette har en tendens til å selektere for voksne dyr, særlig drektige hunner. Et jaktuttak på 10-20 prosent av vårbestanden er ansett som bærekraftig. Hvis bestanden er i sterk vekst, eller hvis området har en god habitatkvalitet, tåles trolig et høyere uttak. Størrelsen på en gjennomsnittlig koloni er på fire individer. Et uttak på 25 prosent av bestanden, tilsvarer ett dyr pr koloni. Det ansees som noe for høyt for å opprettholde bestanden, og vil gi en bestandsreduksjon.

Avgrense areal

Kommunen kan åpne deler av arealene i kommunen for jakt og fangst på bever. Dette følger av beverforskriften § 3. Kommunen kan drive en aktiv forvaltning ved å regulere beskatningen. 

Eksempel: Kommunen kan velge å åpne for beskatning i sidevassdrag, men ikke i hovedvassdrag, for å sikre reproduserende kolonier.

Endre jakttiden

Kommunen har myndighet til å fastsette en lokal forskrift for å utvide jakttidene for bever, som et tiltak for å bremse en økende bestand.

Jakttiden kan utvides med inntil 15 dager i etterkant av ordinær jakttid for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold vanskeliggjør en bestandsmessig forsvarlig forvaltning innenfor ordinær jakttid.

Dette følger av jakttidsforskriften § 3.

Lokal forskrift om å utvide jakttiden for bever kan fastsettes for flere år.

Eksempler om endret jakttid

  • Eksempel: I 1981 ble vårjakt på bever tillat for første gang for å bremse en økende bestand. Siden beveren forekommer fra kysten til opp under tregrensen vil noen kolonier oppleve et bortimot isfritt miljø hele året, mens andre isdekte vann i hvert fall halve året.

Kommunen kan avslutte jakta tidligere enn ellers tillat.

  • Eksempel: I kommuner eller på steder hvor isen legger seg sjelden, eller hvor is avgang skjer forholdsvis tidlig, for eksempel i løpet av mars, vil det trolig fungere å avslutte jakta tidligere enn ellers tillat. Dette vil også trolig minke tilfeller av drektige hunner i fangsten. Derimot vil jakt ut april, og kanskje til og med frem til 10. mai være nødvendig dersom høstingen skal utføres i høyereliggende innlandsområder, og lengere mot nord.

Rapportere telte bever

Alle jegere har ansvar for å rapportere inn felte bever til staten.

Det kan gjøres digitalt i Statistisk sentralbyrå sitt elektroniske rapporteringssystem for jaktstatistikk. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid