Ivareta god dialog

Kommunen må balansere ulike interesser opp mot hverandre, og føre en god dialog med dem. Eksempler: Rettighetshavere, jeger- og naturvernorganisasjoner.

Lokal forankring skal sikre at lokale interesser som næring, rekreasjon og samferdsel blir tilstrekkelig ivaretatt.

Kommunen kan ikke vedta å hindre bever fra å etablere bestander eller å utrydde bestander, når artens har naturlig potensial til utbredelse i et område. Dette følger av forvaltningsmålet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid