For å lykkes med fellefangst, må du være nøyaktig med detaljene både i bruken av selve fellen og plassering av den.

Feller kan benyttes alene eller sammen med hunder.

Du kan bruke feller når du starter utryddingen, underveis, målrettet mot enkeltindivider eller for å vedlikeholde tomme områder hvor det er fare for innvandring.

Velg type felle

I denne veilederen bruker vi fellen Trapper 90. Vi bruker den som gjennomgangsfelle, noe som vil si at minken løser ut fella når den er på vei gjennom den.

Fordelen med denne fellen, er at den fanger minken uten at dyret gjør noe annerledes enn det som er naturlig for den.

Finn riktig plassering av fellen

Riktig plassering av fellen er avgjørende.

Den ideelle plassering er i minkganger, der minken uansett går.

Disse kan være vanskelig å finne, eller fraværende i områder med lite jord. Da må du se etter andre tegn på hvor minken går eller oppholder seg.

Stedene der hund påviser mink vil være aktuelle plasser.

I mange tilfeller fanger fellene best om de til en viss grad bygges inn i terrenget slik at de utgjør en naturlig del av minkens miljø. I filmen vises flere måter å sette fellene på.

Spenn opp fellen

Fellene er svært kraftige og er i stand til å ødelegge hånd eller fingre om fellen ikke håndteres på rett måte.

Før du spenner fella: 

Sjekk fjærer for rust, gildrepinnen står i pilothull, trampeplate står korrekt. 

Når du skal spenne fella: 

Finn et stødig og plant underlag. 

Legg sikring under bøylen slik at den er tilgjengelig. 

Press slagbøylen ned slik at gildrepinnen går igjennom pilothull og over slagbøylen. 

OBS: Sett på sikringen.

Rett opp fella i riktig posisjon og juster trampeplate. Jo høyere gildrepinnen står i forhold til slagbøylen, til mer tyngde må til for å løse ut fella.

Husk å ta av sikringen når fella er plassert i fellekasse.

Bruk tau eller skrue for å markere at sikringen er av når du forlater fella. 

Se hvordan du spenner opp og setter inn fellen her: 

Lag dagleie og bruk åte eller luktstoff

Gjør fella innbydende for minken. Legg dødt gress, tang, mose eller lignende i de ytterste kamrene for å etterligne minkens dagleie.

Som lokkemiddel har kjertelsekret fra minkens egne duftkjertler vist seg å være overlegent best. Filmen viser hvordan luktstoffet brukes og hvordan duftkjertlenes kan skjæres ut og tas vare på:

Tradisjonell fiskeåte kan også brukes, gjerne i kombinasjon med kjertelsekret.

Hold oppsyn med fellen

Viltloven krever at fellene ettersees minst en gang pr uke. Minken som fanges kan fryses hel, eller du kan skjære ut og ta vare på duftkjertlene.

Fjærene i trapper 90 blir slakkere med tiden og vil i de fleste tilfeller måtte byttes etter 5-6 år. Byttingen krever mekanisk kompetanse og feil håndtering av dem kan forårsake personskade.

  • Ha ALLTID sikring på når fella justeres. 
  • Før fella tas i bruk, slipes gildrepinnen forsiktig for å fjerne eventuelle grader og sår. 
  • Fella bør løse ut ved ca. 250 gram. Dette kan testes ved hjelp av skiver som du vet vekta på, eller med en gummislange med riktig mengde sand. All testing må foregå med sikring på. 
  • Trampeplate skal stå i 90 grader i forhold til bøylen. Pass på at trampeplaten har minimum 5 mm klaring i fangstkammeret i fellekasse. 
  • Ferdig justert skal gildrepinnen stå litt nede på slagbøylen. Dette må ALDRI justeres uten sikring. 
  • Før du forlater fellekassen, må du sjekke om fella løser ut. Bruk en pinne eller noe tungt i et tau. Dette gjøres med sikring på. 

Last ned sjekkliste med bilder her:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid