For å lykkes med fellefangst, må du være nøyaktig med detaljene både i bruken av selve fellen og plassering av den.

Feller kan benyttes alene eller sammen med hunder.

Du kan bruke feller når du starter utryddingen, underveis, målrettet mot enkeltindivider eller for å vedlikeholde tomme områder hvor det er fare for innvandring

Før du starter

 • Lov/forskrift (hente inn fra Lovdata)
 • Nødvendige tillatelser

Velg type felle

I denne veilederen bruker vi fellen Trapper 90. Vi bruker den som gjennomgangsfelle, noe som vil si at minken løser ut fella når den er på vei gjennom den.

Fordelen med denne fellen, er at den fanger minken uten at dyret gjør noe annerledes enn det som er naturlig for den.

 • punkt 1
 • punkt 2

Finn riktig plassering av felllen

Riktig plassering av fellen er avgjørende.

Den ideelle plassering er i minkganger, der minken uansett går.

Disse kan være vanskelig å finne, eller fraværende i områder med lite jord. Da må du se etter andre tegn på hvor minken går eller oppholder seg.

Stedene der hund påviser mink vil være aktuelle plasser.

I mange tilfeller fanger fellene best om de til en viss grad bygges inn i terrenget slik at de utgjør en naturlig del av minkens miljø. I filmen vises flere måter å sette fellene på.

<film>

 • Punkt 1
 • Punkt 2

Spenn opp fellen

Fellene er svært kraftige og er i stand til å ødelegge hånd eller fingre om fellen ikke håndteres på rett måte. Se hvordan du spenner opp og setter inn fellen her: 

 • Punkt 1
 • Punkt 2

Bruk åte eller luktstoff

Som lokkemiddel har kjertelsekret fra minkens egne duftkjertler vist seg å være overlegent best. Filmen viser hvordan luktstoffet brukes og hvordan duftkjertlenes kan skjæres ut og tas vare på:

<film>

Tradisjonell fiskeåte kan også brukes, gjerne i kombinasjon med kjertelsekret.

 • Punkt 1
 • Punkt 2

Hold oppsyn med fellen

Viltloven krever at fellene ettersees minst en gang pr uke. Minken som fanges kan fryses hel, eller du kan skjære ut og ta vare på duftkjertlene.

Slik gjør du røkting og vedlikehold av fellene:

<film>

 • Punkt 1
 • Punkt 2

Fjærene i trapper 90 blir slakkere med tiden og vil i de fleste tilfeller måtte byttes etter 5-6 år. Byttingen krever mekanisk kompetanse og feil håndtering av dem kan forårsake personskade.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid