Kort introduksjon: Når/i hvilke tilfeller er det best å bruke hund (I forhold til minkens biologi og i forhold til hundens effektivitet)

Før du starter

  • Lov/forskrift (hente inn fra Lovdata)
  • Nødvendige tillatelser

 

Tren opp hunden

Valg av rase/rasegruppe

Preging/Innjaging

  • Frossen mink, slepespor, leke med frossen mink, tidlig høst – høye tettheter.
  • Skyting og skryt, hundens dyktighet proporsjonal med antall situasjoner.

 

Spore mink med hund

Søket

Sporing

Markering av minken

Lese/tolke hunden

Hardhet (graving, biting)

 

Avlive minken

Metoder for avliving, våpen…

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid