Når du bruker en trenet hund vil hunden selv finne minken, og du er ikke avhengig av at minken selv oppsøker ei felle.

I områder der det er krevende å jevnlig røkte feller, for eksempel på øyer i værutsatte områder, kan bruk av hund være eneste alternativ.

Hund brukes også ofte for å ta ut hoveddelen av minkbestanden i et område, slik at det videre arbeidet med feller blir mindre arbeidskrevende.

I perioder hvor kullene er samlet, vil hunden leite opp hele kullet og alle kan avlives der. Hunden brukes også for å taksere et område og påvise minkforekomst.

Slik går du fram for å bekjempe mink med hund:

Tren opp hunden

Når du skal velge en hunderase, bør du se etter hunder som

  • har sterke poter som takler slitasje i et krevende miljø
  • er lett å tolke, slik at du kan se på hunden om det har vært mink i området og vite hvor minken er når hunden lokaliserer den
  • er oppvakt og kjapp og jakter med alle sanser, slik at den oppfatter mink som stikker av

Generelt bør hunden ha et energisk, men moderat søk (200-300 meter fra fører) som markerer eksakt hvor minken sitter, uten å selv prøve å ta den.

Innjaging

Introduser valpen for minklukt med en gang du får den, ved at den får lukte på og leke med et tørket minkskinn eller en frossen mink.

Så snart den er villig til å spore, kan du legge spor med minkskinn eller frossen mink bundet til en snor, og gjemme den i enden av sporet. Gi valpen skryt og mulighet til å leke med minken eller skinnet når den finner det. Delta aktivt i leken ved å dra i snora.

Introduser hunden for jakta tidlig på høsten, mens det fortsatt kan være høye tettheter av mink. Når hunden markerer ganske eksakt hvor minken sitter, skyter du minken og gir hunden mye skryt.

Hvor god og effektiv hunden blir, avhenger noe av hundens medfødte egenskaper, men først og fremst med hvor mye den blir brukt og hvor mange gode og varierte situasjoner hunden får oppleve.

Spore mink med hund

Søk og sporing

Søket er alt hunden gjør fram til den får direkte kontakt med eller vitring av minken.

De fleste mink er aktive i løpet av natta, slik at hunden har ferske spor å søke på. Men for at hunden skal finne disse sporene, må den ofte søke over betydelig areal uten fersk lukt. Dette kaller vi kaldsøket.

En minkhund bør ha et raskt søk, med en utstrekning på 2-300 meter. Hunden bør ha god kontakt med fører, slik at fører også kan se hunden under store deler av søket. Samtidig bør ikke søket være så lite at du må lede hunden innom de aktuelle stedene.

Når hunden kommer over ferske spor, blir den energisk og lukter aktivt på bakken der minken har vært. Dette vil ofte være typiske ferdselsårer og oppholdssteder for minken som sprekker og under steiner.

En del av oppgaven til hundefører er å lese hunden. Du bør kunne lese av hundens oppførsel i søket om det har vært mink i området.

Markering

Når hunden nærmer seg stedet der minken er i dagleie, vil den forsøke å få direkte vitring av minken og hunden går da over til å markere selve minken.

Hvordan hunden markerer, varierer fra individ til individ og fra hunderase til hunderase.

  • Spisshunder vil ofte få full los, om minken ikke sitter for dypt.
  • Andre raser, som fuglehunder, vil ta stand og rette all sin oppmerksomhet direkte mot der minken er.
  • Noen raser kan klynke eller på annen måte fortelle hundefører hvor det er en mink.

Det er avgjørende at hundefører kjenner hunden sin og vet hva hundens ulike signaler betyr.

Når hunden markerer minken, vil fører ofte kunne lese på hunden hvor langt unna hunden minken sitter. Når minken skal avlives, er det svært nyttig at hundefører kan lese på hunden eksakt hvor minken er.

Se eksempel på søk og sporing med hund her:

Hunden skal ikke ta minken selv

Siden minken skal avlives og ikke jages bort, er det en stor fordel om hunden ikke er for hard. Det vil si at den ikke skal forsøke å ta minken selv og ikke grave og bite for å forsøke å få tak i den. Det vil presse minken bort fra oppholdsplassen sin, og den blir langt vanskeligere å avlive.

Den vanligste oppholdsplassen/dagleiet til en mink er som oftest under en halv meter fra overflaten. Minken er trygg for predatorer på oppholdsplassen, og vil helst ikke flykte derfra. Dette gjør at hundefører kan avlive minken der den blir funnet, eller ved å flytte forsiktig på den.

Hunder som graver og biter i bakken er mer utsatt for å få såre poter og skader i kjeften. De trenger dermed lengre hvile og restitusjon og kan dermed ikke brukes like mye som roligere hunder.

Avlive minken

For å avlive minken som hunden har markert, bør du bruke salongrifle (22 LR) eller hagle.

Planlegger du å skyte mink med hagle, bør hunden bindes så den ikke kommer i veien for skytter når den forfølger minken. Det er også en risiko å skade hørselen på hunden om den er for nær hagleskuddet.

Mink som sitter stille

Minken sitter som oftest ikke så dypt, og du vil ofte kunne se den der den oppholder seg. Mange mink fronter hunden og noen skriker mot hunden.

Avliving med salongskudd mot hjernen på mink som sitter stille i en sprekk eller under en stein, er sikker, human og effektiv metode.

Se hvordan vi går fram for å avlive mink i steinsprekk her:

Når det kommer et menneske fram til der hund og minken er, vil noen mink trekke seg lenger inn eller forsøke å stikke av. For å kunne utnytte den første skuddsjansen, må du gå forsiktig fram til stedet med vindtrekken fra stedet og mot jegeren.

Hvis du ikke ser minken

Om du ikke ser minken med en gang du kommer fram til der den har gjemt seg, kan du tette igjen alternative utveier der det er mulig.

Skytter legger seg med salongrifla der du vil ha fram minken og en makker jager forsiktig på minken med ei bambusstang, brekkjern eller lignende

Mink som presses på denne måten kommer ofte forsiktig fram i åpningen der den har tenkt å flykte. Den er da lett å skyte med salongrifle. Når den er ute i det fri, uten dekning, er den derimot svært kjapp.

Det vil også ofte lønne seg å flytte på noen steiner, grave, eller på annen måte ta seg inn mot der minken sitter og avlive den der. De fleste mink føler seg så trygge på sin oppholdsplass at de tåler svært mye før de flytter på seg.

Se eksempel på dette her:

Mink som flykter

Hagleskyting på flyktende mink kan være svært krevende, først og fremst fordi minken søker skjul på sin fluktrute. Er det vegetasjon, urer og sprekker, vil minken kunne flykte unna uten å bli sett i det hele tatt, eller bare sett i korte glimt.

Mink som flykter ut i vann, vil ofte svømme langs land og gå på land igjen. Noen vil komme opp ute på vannet, og er da som regel et lett mål for en hagleskytter.

Når de enkleste virkemidlene er prøvd, uten resultat, kan en kraftig løvblåser være nyttig. Minken kommer da normalt svært kjapt og må skytes med hagle.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid