Hvis du ikke vet hvor minken befinner seg, bør du først bruke hund for å søke etter minken. Ofte kan du da avlive minken på stedet.

Når du vet hvor minken er, men det er vanskelig å avlive den på stedet, kan du bruke feller for å fange og avlive minken.

Det er flere faktorer du bør vurdere når du velger metode:

Ulike tidspunkt på året

Trykk på de ulike årstidene under for å lese om arbeidet med å bekjempe mink på ulike tidspunkt på året:

Mye eller lite mink i området?

Hvis det er mye mink i et område, vil det ofte være mest effektivt å starte bekjempingen med å bruke hund til å søke over området for å finne flest mulig å avlive på stedet.

Det går også an begynne med feller i et område med mye mink, men du er avhengig av å røkte fellene minst en gang i uken. Det følger av forskrift om jakt, felling og fangst § 34. For større områder er dette tidkrevende. Feller som har fanget en mink, fanger ikke ny mink før de er røktet.

Hvis det er lite mink i området, vil godt plasserte feller effektivt fange mink som vandrer inn.

Utilgjengelige eller bebygde områder?

På vanskelig tilgjengelige steder, for eksempel steder som er værutsatte eller krever noe reisetid, er det ofte best å starte med hund og avlive de man finner på stedet. Når du har gjort det, bør du sette ut feller umiddelbart for å fange eventuelle gjenværende individer.

I hus, bebygde områder, i moloer, steinfyllinger, store steinrøyser og veifyllinger vil du ofte ikke få minken fram, selv om hunden markerer hvor den er. I slike områder vil du kunne bruke hund for å finne ut hvor det er mink, og så sette feller ved disse stedene.

Les mer om de ulike metodene

Gå til siden om bruk av feller:

Gå til siden om bruk av hund:

Før du starter

Jakt og fangst etter mink skiller seg ikke fra annen jakt og fangst, og må foregå etter lovene og reglene som som følger av viltloven.

Du må derfor ha jaktrettshavers tillatelse og følge de bestemmelser som fremgår av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Vær også særlig oppmerksom på kommunale bestemmelser etter hundeloven om utvidet båndtvang i områder med beitende husdyr.

Se også:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid