Hjorteviltregisteret har to appar som rapporterer data direkte til registeret. Dette er appen Fallvilt for ettersøkspersonell, og appen Sett og skutt for jegerar.

I tillegg kan brukarane nytte nettstaden www.hjorteviltregisteret.no for rapportering, administrasjon og uthenting av data. Fleire statistikkar er gjort tilgjengelege for alle.

Jegeren

Jegeren kan rapportere data frå jakta, og finne svar på skrantesjuke-prøver i Hjorteviltregisteret. Jegeren kan mellom anna:

Kommunen og ettersøkspersonell

Alt fallvilt skal registrerast i Hjorteviltregisteret. Dette gjeld òg hjortevilt som blir påkøyrt utan dødeleg utfall. Registreringa er ansvaret til kommunen. Kommunen kan gi ettersøkspersonell moglegheita til å registrere fallvilt.

Kommunen og villreinnemnda

Kommunen og villreinnemnda kan løyse mange av dei administrative oppgåvene sine i Hjorteviltregisteret.

Statistikkar tilgjengelege for alle

Eit utval av statistikkar frå Hjorteviltregisteret er gjort tilgjengelege for alle

Tilbakemeldingar eller spørsmål om Hjorteviltregisteret?

For spørsmål om Hjorteviltregisteret eller appane tilknytta registeret, kontakt Naturdata for gratis hjelp på support@naturdata.no eller på telefon: 74 33 53 10.