Enkeltvedtak kan påklages

Kommunens beslutning er et enkeltvedtak og må begrunnes. Både godkjenning, avslag og tilbaketrekking av bestandsplan kan påklages av partene.

Statsforvalteren er klageinstans.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid