Kommunens beslutning, altså avslag eller tillatelse, kan påklages av partene.

Statsforvalteren er klageinstans.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid