Hva må søknaden inneholde?

Kommunen skal behandle søknader om godkjenning av bestandsplanområde.

Søknaden kommunen mottar skal inneholde følgende opplysninger:

  • Hvilken art søknaden gjelder for.
  • Kart som tydelig viser grensene for bestandsplanområdet.
  • Fullstendig oversikt over de valdene som inngår i bestandsplanområdet.
  • Oversikt over tellende areal for bestandsplanområdet samlet.
  • Underskrift fra valdansvarlig representant for alle vald som inngår i bestandsplanområdet.
  • Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til representanten for bestandsplanområdet. 

Mer detaljert informasjon om hva søknaden skal inneholde finner du i veilederen til hjorteviltforskriften side 19.

Dette skjemaet kan brukes som søknad om godkjenning eller endring av bestandsplanområde: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid