Kommunen må vurdere søknaden innen 15. juni. Det går frem av hjorteviltforskriften § 14.

En godkjenning gjelder inntil kommunen trekker godkjenningen tilbake, eller jaktrettshaverne selv oppløser bestandsplanområdet.

Hvis kommunen avslår søknaden om godkjenning av et bestandsplanområde, må dette begrunnes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid