Hvem behandler klagen?

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak fattet med hjemmel i hjorteviltforskriften, jamfør hjorteviltforskriften § 36.  

Du finner mer informasjon om hvordan søknader om godkjenning av vald behandles i hjorteviltforskriften §§ 9 til 11.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid